Carebnb’s zijn betrouwbare, unieke accommodaties in jouw buurt waar je tijdelijk woont en waarbij de hulpverleners de ‘buren’ zijn. Een huis waar ook eigen bekende zorgverleners als de wijkverpleegkundige en de huisarts langskomen.

Waarom carebnb?

Met de overdracht van een aantal zorgtaken naar de gemeenten zijn de spelregels van de zorg structureel veranderd. Iedereen in Nederland merkt daar wel iets van. Maar voor de meest kwetsbare groepen dreigen bezuinigingen grote effecten te hebben op de mogelijkheden om noodzakelijke zorg tegen lage kosten te kunnen ontvangen. Doelstelling van het beleid is om mensen in de gelegenheid te stellen om langer zelfstandig te blijven wonen en zorg thuis te ontvangen. De aanspraak op verblijf in een zorginstelling is verkleind. Recente berichten laten zien dat ouderen soms onnodig in een ziekenhuisbed blijven omdat er geen ander alternatief is. Ook door de vergrijzing en toename van dementie stijgt de vraag naar zorg. Met deze veranderingen is de kans groot dat veel mensen met een lichte zorgvraag tussen wal en schip raken.

Naast de beperkte professionele hulp wordt er in toenemende mate een beroep gedaan op het eigen sociale netwerk. Maar niet iedereen heeft mantelzorg tot zijn beschikking. Daar waar het sociale netwerk niet aanwezig of toereikend is, ontstaat er een risico op vereenzaming en een versneld groeiende zorgbehoefte. Ondersteuning door een wijkverpleegkundige en thuiszorg is voor sommige mensen niet voldoende in een bepaalde periode. Dit hebben wij in ons behoefteonderzoek geconcludeerd. Wat als mensen nog herstel nodig hebben van een operatie of opname, om veilig zelfstandig te kunnen wonen en als de eigen woning bijvoorbeeld niet zorgvriendelijk is? Ze voelen zich onveilig of missen zorg ‘s nachts. Ze missen tijdelijke ondersteuning in de dagelijkse handelingen, maar vooral ook de zekerheid van de sociale controle. Dit zorgt voor minder snel herstel en beïnvloedt het welzijn.

Voor wie is carebnb?

Carebnb is voor mensen die een behandeltraject in een ziekenhuis of revalidatiecentrum achter de rug hebben en geen indicatie meer hebben voor zorg met verblijf. Thuis hebben ze geen mantelzorg en ze zijn niet in staat zelf extra zorg te regelen. Het is ook voor mensen die normaal gesproken mantelzorg hebben, maar voor wie die tijdelijk niet beschikbaar is of plotseling is uitgevallen; de zogenaamde respijtzorg. In alle gevallen gaat het in principe om behoefte aan tijdelijke vervangende mantelzorg. Een groot deel van de doelgroep bestaat uit ouderen, maar carebnb is ook geschikt voor mensen in andere leeftijden met vergelijkbare behoeften.

Tijdelijke informele zorg

Het nieuwe concept carebnb voorziet in de behoefte aan tijdelijke vervangende lichte zorg. Het is een plek waar je tijdelijk geholpen wordt om daarna weer zelfstandig te kunnen wonen. De gastheer of gastvrouw bieden een logeerplek en hulp en ondersteuning bij de basisbehoeften. Voor professionele zorg komen de eigen professionele zorgverleners langs, zoals de huisarts, de fysiotherapeut, de thuiszorg, de wijkverpleegkundige en de fysiotherapeut. Rondom een carebnb is er een netwerk van vrijwilligers die kunnen helpen bij het invulling geven aan de dagbesteding, zoals een wandeling, naar de markt, naar de winkel, een voorstelling of wat de gast interessant vindt.

Laagdrempelig en huiselijk

We hebben in Nederland veel voorbeelden van bekende formules voor tijdelijk verblijf met zorg, zoals zorghotels, logeerbedden in verpleeghuizen, eerstelijnsverblijf en andere logeerhuizen. In veel gevallen gaat het om geïndiceerde zorg. Daarnaast betreft het bij deze voorbeelden zorgconcepten waarbij zowel de zorg als de fysieke omgeving meer gericht zijn op een wat grote schaal en op professionele zorg. Carebnb is anders: het is laagdrempelig, niet institutioneel, in de eigen vertrouwde buurt en in een normaal huis bij een gastheer of gastvrouw.