Carebnb is ontwikkeld in een samenwerking tussen Aziza Aachiche (Sociaal in Vastgoed) en Femke Feenstra (Gortemaker Algra Feenstra). Aanleiding was een onderzoek in opdracht van het Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie. Samen met een aantal gemeenten en cliëntorganisaties zijn wij op dit moment de eerste pilots aan het ontwikkelen.

Aziza Aachiche

Aziza Aachiche heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid en zet zich in voor de ontwikkeling van nieuwe huisvestingsconcepten, onder andere voor kwetsbare mensen in de samenleving, of mensen die tijdelijk in een kwetsbare situatie terecht komen. Zij zoekt daarbij samenwerking met en tussen zorgaanbieders, huisvesters, ontwerpers, gemeenten en andere maatschappelijke en commerciële organisaties.

Aziza werkt als zelfstandig adviseur onder de naam ‘Sociaal in Vastgoed’, na 15 jaar bij Twynstra Gudde te hebben gewerkt. Zij heeft ruime ervaring opgebouwd in de zorg en huisvesting. Zij heeft verschillende zorginstellingen en woningcorporaties geadviseerd en ondersteund bij de ontwikkeling van nieuwe strategieën voor zorg, wonen met zorg en specifieke zorghuisvesting. Dit doet zij vanuit de rol van adviseur en die van (interim) vastgoedmanager. Naast haar opdrachten voor grote organisaties neemt zij deel aan nationale en internationale congressen en prijsvragen. Zij volgt de ontwikkelingen en vertaalt deze naar werkbare concepten van portefeuille tot werkplek of woning. 

Zij is opgeleid aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Zij studeerde bouwkunde en heeft een aanvullende opleiding gedaan op het gebied van management en organisatiekunde. Zij heeft bewust gekozen voor het maatschappelijke domein. In haar werk ziet zij veranderingen in het beleid en veel maatschappelijke ontwikkelingen die kansen bieden om dingen anders te organiseren en anders te doen. De veranderingen in de zorg gaan niet alleen over bezuinigingen maar bieden ook een kans om te innoveren en vanuit nieuwe perspectieven te denken en te handelen.

Femke Feenstra

Femke Feenstra is opgeleid aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Aan de Academie van Bouwkunst studeerde zij af op een nieuw concept voor psychiatrische zorg. Zij werkt al sinds 2001 voor Gortemaker Algra Feenstra, eerst in de functie van interieur-architect en daarna als hoofd van het architectonisch conceptteam dat verantwoordelijk is voor competities, studies en nieuwe opdrachten. In die hoedanigheid werkte ze mee aan studies zoals ‘Open de laatste deur, ruimtelijke alternatieven voor separeren’ van BNA/Stagg in 2010 en ‘Competentiegericht onderwijs’ van BNA/Staro in 2011. Femke Feenstra is de eerste vrouw in de directie van Gortemaker Algra Feenstra.

Feenstra combineert een groot conceptueel vermogen met eindeloos gevoel voor detail. Ze heeft een sterk ontwikkelde maatschappelijke verantwoordelijkheid en is zeer geïnteresseerd in zowel gezondheidszorg als onderwijs.

Saskia Moerenhout

Saskia Moerenhout studeert in deeltijd aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst om de Master of Architecture te behalen. Hiervoor heeft zij de opleiding Bachelor of Building Environment afgerond aan de Hogeschool Rotterdam. Ze is afgestudeerd op een onderzoek naar het levensloop bestendig maken van bestaande woningbouw. Saskia is sinds 2016 werkzaam bij Gortemaker Algra Feenstra, in de functie van assistent ontwerper in het architectonisch conceptteam dat verantwoordelijk is voor competities, studies en nieuwe opdrachten. Ze heeft vanuit persoonlijke ervaring de visie om te ontwerpen voor de (kwetsbare) gebruiker, die daarmee centraal staat in het ontwerp. Maatschappelijk gerelateerde opdrachten zijn dan ook haar grote interesse.