Geen Airbnb, maar Carebnb

Een nieuw concept in mantelzorg moet het mogelijk maken om na een ziekenhuisopname tijdelijk bij een buurtgenoot te overnachten.

Haalbaarheid
In drie wijken in Rotterdam en Lansingerland wordt binnenkort onderzoek gedaan om de vraag en het aanbod bij elkaar te brengen. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ziet veel in het nieuwe concept dat ontwikkeld werd door architect Femke Feenstra in samenwerking met Twynstra Gudde en Zorggroep Laurens en steunt het onderzoek naar financiële haalbaarheid van het concept.

Lichte zorgverlening
Het concept werkt anders dan Airbnb heel lokaal. De patiënt kan na een ziekhuisopname dus in zijn eigen buurt verder herstellen, wat voor de betrokkene prettig is. Na een ziekenhuisopname kunnen oude én jonge mensen dan geholpen worden met praktische zaken. Het gaat om lichte zorg en ondersteuning zoals het uit bed helpen, het maken van eten en een kopje thee zetten. Voor de daadwerkelijke medische zorgverlening kan bijvoorbeeld de eigen huisarts langskomen.

Goedkoper dan zorghotel
De prijs per nacht moet in een Carebnb lager zijn dan die van een zorghotel. Voor de financiering onderzoekt het team of er een combinatie mogelijk is van een eigen bijdrage, vergoeding door de zorgverzekering en andere bronnen. Tijdens bijeenkomsten in de drie wijken in Rotterdam en Lansingerland wordt met bewoners en professionals geïnventariseerd aan welke lichte zorg behoefte is en door wie die zorg geleverd kan worden.

Een Carebnb moet toegankelijk zijn
De onderzoeksresultaten over de haalbaarheid gaan terug naar het Stimuleringsfonds. Zij willen kijken of Carebnb landelijk in de markt gezet kan worden. Of het lukt is nog onduidelijk, maar er is goede hoop. Als Carebnb net als Airbnb aanslaat en zich als een olievlek verspreid kan het concept veel voor Nederland gaan betekenen. Een Carebnb moet wel aan bepaalde eisen gaan voldoen, zoals ook aan Bed & Breakfast tegenwoordig door gemeenten eisen wordt gesteld. Faciliteiten als een keukenblokje en een koelkastje en goede toegankelijk zijn belangrijk, maar in principe kan iedereen aan het concept meedoen.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *