Een nieuwe generatie ouderen(zorg)

Twee weken geleden stond Carebnb tentoongesteld op de conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ te NBC Nieuwegein. Waarbij nieuwe generaties ouderen en professionals onderling samen nieuwe vormen van zorg creëren. Het was dus een mooie kans om het concept Carebnb tentoon te stellen. Ook heeft Saskia Moerenhout een 90 seconden pitch gegeven om Carebnb nog meer onder de aandacht te brengen.  

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/

Carebnb op Dutch Design Week 2018

Afgelopen week stond Carebnb als onderdeel van de Embassy of Health op Dutch Design Week 2018. Met twee Carebnb-spellen en het introfilmpje van de pilot te Utrecht waren wij onderdeel van de tentoonstelling ‘Chronic Health: If not us then who?’ Het was een groot succes: wij hebben veel bezoekers en positieve reacties mogen ontvangen en vele folders kunnen verspreiden.

Embassy of Health op Dutch Design Week 2018

 

 

Healthy City Design Congres in Londen

Vandaag spreken Aziza Aachiche en Femke Feenstra op het Healthy City Design Congres in Londen. Zij zullen het carebnb concept gaan presenteren.

Het Healthy City Design Congres 2017 streeft naar het delen en stimuleren van nieuw onderzoek en innovatieve praktijk- en progressieve beleidsideeën over hoe economisch en ecologisch duurzame steden ontworpen kunnen worden die de gezondheid en het welzijn van de burger verbeteren.

Een nieuwe interdisciplinaire samenwerking tussen volksgezondheid en medisch personeel, stadsplanners en ontwerpers, milieudeskundigen, beleidsmakers en burgers is nodig om een nieuwe visie te creëren. Een aanpak dat het belang erkent van het behoud van de natuurlijke systemen en middelen van de aarde. Om te helpen bij het ontwikkelen van een cultuur van welzijn en gezondheid in onze steden.

Georganiseerd door SALUS Global Knowledge Exchange in samenwerking met het Helen Hamlyn Centre for Design, Royal College of Art.

http://healthycitydesign2017.salus.global/conference-show/healthy-city-design-2017