Een nieuwe generatie ouderen(zorg)

Twee weken geleden stond Carebnb tentoongesteld op de conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ te NBC Nieuwegein. Waarbij nieuwe generaties ouderen en professionals onderling samen nieuwe vormen van zorg creëren. Het was dus een mooie kans om het concept Carebnb tentoon te stellen. Ook heeft Saskia Moerenhout een 90 seconden pitch gegeven om Carebnb nog meer onder de aandacht te brengen.  

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/